Komórki macierzyste – czy wiesz co to jest?

Kategorie ciekawostki
komórki macierzyste

Edukacja społeczeństwa, a przede wszystkim przyszłych rodziców w zakresie pobierania, preparatyki, zamrożenia i wykorzystania komórek macierzystych jest najważniejszym i priorytetowym celem i zadaniem dla personelu medycznego opiekującego się kobietą w ciąży. Bardzo ważne jest też budowanie świadomości, że przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej są stosowaną aktualnie metodą leczenia


Ciężarne powinny świadomie podjąć decyzję o deponowaniu krwi pępowinowej swojego dziecka. Podstawową i kluczową informacją dotyczącą komórek macierzystych jest to, że są to bardzo pierwotne, niedojrzałe i niewyspecjalizowane komórki organizmu, dające początek wszystkim komórkom naszego organizmu. Chodzi przykładowo o komórki tkanki mięśniowej, nerwowej, kostnej czy komórki krwi.

Charakteryzują je unikatowe cechy, dzięki którym rewolucjonizują współczesną medycynę:

  • zdolność do samoodnawiania, czyli nieskończonej liczby podziałów;
  • możliwość różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych.

Do czego konkretnie się używa komórki macierzyste?

Komórki macierzyste ze względu na swoje właściwości są wykorzystywane obecnie w leczeniu chorób onkologicznych, hematologicznych, metabolicznych, a także immunologicznych. W chwili obecnej komórki macierzyste stosuje się w leczeniu około 80 schorzeń. Mowa tu o chorobach nowotworowych, tj.: białaczki, chłoniaki, czy szpiczak mnogi jak również w leczeniu chorób nienowotworowych tj.: niedobory odporności czy też defekty układu krwiotwórczego.

Wykorzystuje się je zarówno w przeszczepieniach autologicznych (własne komórki macierzyste), jak i allogenicznych (inny dawca i inny biorca). Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają ogromny potencjał leczniczy i już dziś stosowane są w leczeniu wielu ciężkich schorzeń. Mogą zapewnić jeszcze szerszy dostęp do nowoczesnych form terapii bądź stanowić gotowy do transplantacji materiał przeszczepowy.

Kosmiczne wynalazki, czy realne narzędzia w rękach lekarzy?

Wykorzystanie komórek macierzystych nie jest już kwestią przyszłości, gdyż obecnie już od lat korzysta się z tej możliwości leczenia. Przykładem są przeszczepienia komórek macierzystych ze szpiku kostnego, o których niemal każdy chyba słyszał. Innym źródłem komórek, o jeszcze lepszym potencjale wykorzystania, jest właśnie krew pępowinowa. Stąd ogromny nacisk w ostatnich latach na edukację kobiet w ciąży w tym zakresie.


Bo czy jest coś ważniejszego i bardziej istotnego jak zadbanie o przyszłe życie naszego dziecka? Czy chcemy wystawiać jego zdrowie na próbę – bo może nasze dziecko nie zachoruje? Pytajmy i rozmawiajmy z personelem medycznym! Drążmy temat. Niech będzie nas – świadomych Rodziców – coraz więcej! Ubezpiecz życie swojego dziecka zamrażając krew pępowinową!


Autorką tego tekstu jest Agnieszka Gryniewicz, absolwentka Ochrony Środowiska oraz Biologii na UAM. W poznańskiej Szkole Rodzenia Alma Matter prowadzi zajęcia nt. komórek macierzystych, którymi zainteresowana jest zarówno prywatnie jak i zawodowo.

Uważasz, że ten artykuł może się przydać Twoim znajomym? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *